O PROIZVODIMA i /ili USLUGAMA

Prodaja na Internet stranicama www.begen.hr mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem www.begen.hr Internet trgovine obvezujete se poštivati sljedeće uvjete i pravila.

Isporučitelj naručene robe je Begen d.o.o. iz Zagreba. Begen d.o.o. putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u web ponudi. Ponuda se sastoji od dječjih knjiga, stručne literature, beletristike, raznih priručnika, darovnog programa (poklon vrećice i poklon kartice), magnetnih bookmarkera i sl. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Registraciju.

Registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima te akcijama i popustima. Također Registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije provođenje narudžbi.

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) i u eurima (EUR) s PDV-om. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Begen d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu
objavljivanjem na ovim internet stranicama. Begen d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su
sastavni dio www.begen.hr internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Begen d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge www.begen.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga www.begen.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama.

Uporaba i korištenje
www.begen.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Begen d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA:
www.begen.hr ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije
proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu www.begen.hr za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na
drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Begen d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem www.begen.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Begen d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik www.begen.hr,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 01/6570 408 telefonske linije ili putem elektroničke pošte
  zaprimljene na begen@zg.t-com.hr
  a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će
  ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za
  registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba
  tuđih podataka.
  b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o
  registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci
  i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
  c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Begen d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti
  registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
  d) Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Begen
  d.o.o. i korisnika kao kupca.
  e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za
  sklapanje takvog Ugovora.
  f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno
  predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014,110/15), ovi
  Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz
  članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
  g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik
  nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
  – ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz
  njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga
  bude potpuno ispunjena,
  – ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za
  vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Begen d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Begen
d.o.o., Milana Šenoe 18/O, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na begen@zg.t-com.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Begen d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom
poštom.Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana
kada Begen d.o.o.o., odnosno www.begen.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Begen
d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Begen d.o.o., Milana Šenoe 18/O, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Begen d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/6570 408 ili se javi na e-mail: begen@zg.t-com.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Begen d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio
Begen d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid Ugovora

II) Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki
proizvod.

Cijena proizvoda i usluge dostave, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi
kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su
izražene u hrvatskim kunama (HRK) i eurima (EUR). U sve cijene je uračunat PDV. Ista cijena svih stavki bit će navedena i na računu koji će biti isporučen skupa s robom.
Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira begen@zg.t-com.hr ili na telefonski broj 01/6570 408 kako bi naša Služba za korisnike pomogla u realizaciji narudžbe. Rado ćemo to učiniti.

III) Dostava i uvjeti dostave
a) trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi
cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
b) trošak dostave na području Republike Hrvatske je 5,00 EUR (37,62kn)bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca.
Dodatni troškovi mogu nastati u slučaju odabira žurne dostave.
c) rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 1-3 radna
dana od dana zaključene narudžbe, u skladu s rokovima međugradske isporuke GLS dostavne službe ili drugih
dostavnih službi
d) rok isporuke proizvoda za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave (otoci) rok isporuke može biti nešto
duži, u skladu s rokovima međugradske isporuke GLS dostavne službe i drugih dostavnih službi
e) u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome
odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Begen d.o.o. , uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

– na e-mail adresu: begen@zg.t-com.hr
– na adresu: Begen d.o.o., Milana Šenoe 18/O, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno.

Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na begen@zg.t-com.hr kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. www.begen.hr vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Begen d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje
reklamacijskog postupka.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, www.begen.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

c) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, www.begen.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

e) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, www.begen.hr na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka
uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

Svaki od navedenih načina plaćanja može sadržavati naknadu propisanu uvjetima uplatnog mjesta. Tu naknadu uplatitelj snosi sam i ona nije nadoknadiva od Begen d.o.o.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Begen d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika www.begen.hr internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. www.begen.hr može prikupljati
osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi www.begen.hr.
www.begen.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja
svih usluga www.begen.hr. www.begen.hr prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe www.begen.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju
otkrivanje identiteta korisnika.

KOMUNIKACIJA www.begen.hr S KORISNICIMA
Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas www.begen.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama,
proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

VI) Vanjske usluge
Usluge koje Vam pruža internet knjižara www.begen.hr ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Begen d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge
troškove do kojih može doći.

Dostupnost www.begen.hr Internet prodavaonice – online web trgovine
Dostupnost online web trgovine je 00-24h svih 365 dana u godini. Iako Vam Begen d.o.o. nastoji pružiti najbolje
moguće pružanje usluga, Begen d.o.o. ne može grarantirati da će usluge na
www.begen.hr odgovarati Vašim potrebama.

Begen d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja ukoliko proizvođač iz nekog razloga promijeni izgled dizajna pakiranja. Naziv
proizvoda sadrži dodatne informacije. Ukoliko dođe do pogreške, molimo da je prijavite na begen@zg.t-com.hr kako bismo je otklonili u što kraćem roku. Pristup na www.begen.hr internet knjižaru ponekad može biti
nedostupan uslijed redovitog održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

VII) Intelektualno vlasništvo
Sadržaj www.begen.hr Internet prodavaonice je zaštićen i Begen d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na www.begen.hr stranicama trebate prethodno
kontaktirati Begen d.o.o. na begen@zg.t-com.hr

Podaci o poduzeću/prodajnom mjestu:
Begen d.o.o.
Milana Šenoe 18/O
10020 Zagreb, Hrvatska
e-mail: begen@zg.t-com.hr
tel: 01 6570 408
fax: 01 6547 893
www.begen.hr
OIB: 64151646889
VAT:HR64151646889
MBS: 080122055
Temeljni kapital: 18.600,00kn
Član uprave: Almaza Begulić

Veselimo se budućoj suradnji!