Harisonov prirucnik medicine, 20. izdanje

68.40 

Svetski priručnik iz oblasti interne medicine koji vam u svakodnevnoj praksi pruža ad hoc rešenja za sve probleme vaših pacijenata!

Medicinska nauka je u stalnoj ekspanziji, a lekari su zbog velike odgovornosti vremenski ograničeni, tako da ne mogu uvek detaljno, pre ili odmah nakon susreta sa pacijentom da pročitaju sve o bolesti i njenoj prezentaciji, kliničkoj manifestaciji i lečenju. Zbog toga je, između ostalog, 1988. godine prvi put objavljena skraćena verzija Harrison’s Principles of Internal Medicine u obliku Harisonovog priručnika.

Kao i prethodna izdanja, i ovo novo izdanje priručnika „izvučeno“ je iz sadržaja Harrison’s Principles of Internal Medicine i u njemu se nalaze glavne dijagnostičke karakteristike, kliničke manifestacije i terapija za bolesti sa kojima se lekari najčešće susreću u svakodnevnoj praksi. Svako poglavlje je ažurirano u odnosu na prethodno izdanje, sa značajnim revizijama, a ukoliko je bilo potrebno, i novim poglavljima.

Urednici posebno insistiraju na tome da ovaj priručnik može da posluži kao dobar izvor pregledno i sažeto prikazanih informacija koje će biti korisne na licu mesta i koje će pripremiti čitaoca za dublju analizu problema.

Iz godine u godinu ovaj priručnik postaje sve popularniji- njegova popularnost i dragocenost delimično proističu i iz skraćenog formata, koji ga čini veoma korisnim za postavljanje početne dijagnoze, traženje kratkog opisa patogeneze bolesti i pregled dostupne terapije.

Dodatne informacije

Izdavač

Data status

Godina izdanja

2022.

ISBN

9788674786413

Jezik

Ekavica, latinica

Autori:
Larry Jameson, Anthony Fauci, Dennis Kasper, Stephen Hauser, Dan Longo, Joseph Loscalzo