hrvatski pravopis

HRVATSKI PRAVOPIS

110.00 kn

Opis

ID broj: 7889
Barcode 9789537967048

Uvez: tvrdi
Dim: 15 x 21cm
Broj str.: 38
Izdavač: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Opis: 2. Slova
3. Glasovi
3.1. Pojedinačni glasovi
3.1.1. Glas č
3.1.2. Glas ć
3.1.3. Glas dž
3.1.4. Glas đ
3.1.5. Glas j
3.2. Glasovi u dodiru
3.2.1. Jednačenje po zvučnosti
3.2.2. Jednačenje po mjestu tvorbe
3.2.3. Ispadanje glasova
3.3. Ije/je/e
3.3.1 Kraćenje ije > je
3.3.2 Duljenje je > ije
4. Veliko i malo početno slovo
4.1. Veliko početno slovo
4.1.1. Prva riječ u rečenici i u navodu
4.1.2. Imena
4.1.2.1. Osobna imena, prezimena i nadimci
4.1.2.2. Imena životinja
4.1.2.3. Zemljopisna imena
4.1.2.4. Imena stanovnika i pripadnika naroda
4.1.2.5. Ostala imena
4.1.2.6. Posvojni pridjevi izvedeni od imena
4.1.3. Riječi iz poštovanja i počasti
4.2. Malo početno slovo
4.3. Razlike u pisanju velikoga i maloga početnog slova
5. Sastavljeno i nesastavljeno pisanje
5.1. Imenice
5.1.1. Jednorječnice
5.1.2. Višerječnice
5.1.3. Pisanje sa spojnicom
5.2. Pridjevi
5.2.1. Jednorječnice
5.2.2. Višerječnice
5.2.3. Pisanje sa spojnicom
5.3. Zamjenice
5.3.1. Jednorječnice
5.3.2. Višerječnice
5.4. Brojevne riječi
5.4.1. Jednorječnice
5.4.2. Višerječnice
5.4.3. Pisanje sa spojnicom
5.5. Glagoli
5.5.1. Jednorječnice
5.5.2. Višerječnice
5.5.3. Pisanje sa spojnicom
5.6. Prilozi
5.6.1. Jednorječnice
5.6.2. Višerječnice
5.6.3. Pisanje sa spojnicom
5.7. Prijedlozi
5.7.1. Jednorječnice
5.7.2. Višerječnice
5.8. Veznici
5.8.1. Jednorječnice
5.8.2. Višerječnice
5.9. Usklici
5.9.1. Jednorječnice
5.9.2. Višerječnice
5.9.3. Pisanje sa spojnicom
5.10. Čestice
6. Pisanje riječi iz stranih jezika
6.1. Pisanje općih riječi i sveza
6.2. Pisanje imena
6.3. Pisanje oblika i posvojnih pridjeva od općih riječi i imena
7. Kraćenje riječi
7.1. Kratice
7.2. Pokrate
7.2.1. Oblici pokrata i njihove izvedenice
7.3. Inicijali
7.4. Oznake
8. Pravopisni znakovi
8.1. Bjelina
8.2. Točka
8.3. Upitnik
8.4. Uskličnik
8.5. Upitnik s uskličnikom
8.6. Uskličnik s upitnikom
8.7. Zarez
8.7.1. Razlikovna uloga zareza
8.8. Točka sa zarezom
8.9. Dvotočka
8.10. Trotočka
8.11. Zagrade
8.11.1. Tipovi zagrada
8.12. Desna zagrada
8.13. Spojnica
8.14. Crtica
8.15. Kosa crta
8.16. Navodnici
8.16.1. Pravopisni znakovi u upravnome govoru
8.17. Polunavodnici
8.18. Izostavnik
8.19. Ostali znakovi
8.19.1. Znak za omjer
8.19.2. Znak za odjeljivanje sati i minuta
8.19.3. Znakovi matematičkih operacija i odnosa
8.19.4. Razlomačka crta
8.19.5. Znak za rastavljanje i označivanje nesamostalnih oblika
8.19.6. Znakovi za naglaske i dužinu
8.19.7. Zvjezdica
8.19.8. Znak za članak
8.19.9. Znakovi za upućivanje
8.19.10. Znak @
8.19.11. Znak za postotak
8.20. Tipovi slova
8.21. Bibliografske jedinice
8.22. Navođenje u tekstu