KARDIOVASKULARNA ANESTEZIOLOGIJA

639.00 Kn

Opis:
Namera autora pri pisanju Kardiovaskularne anesteziologije bila je da stečeno znanje i iskustvo iz oblasti kardiovaskularne anesteziologije i intenzivnog lečenja pretoči u pisanu reč i da istovremeno na jednostavan način, izloži savremene stavove i prisutne dileme.

Svesni toga da je reč o dinamičnoj grani medicine u kojoj anestezija i perioperativno lečenje zahtevaju multidisciplinarni pristup, unesena su poglavlja koja čitaocu, koji nema dovoljno iskustva u ovoj oblasti anesteziologije, pružaju širinu i uvid u ukupnu dimenziju anesteziološkog lečenja kardiovaskularnih pacijenata, ali i daju osnovne smernice za klinički rad. Prezentovane su: savremene dijagnostičke metode, standardi hemodinamskog i ukupnog monitoringa i anesteziološke strategije za pojedine procedure.

ISBN: 978-86-7117-543-2
Broj izdanja: 1
Godina izdanja: 2018
Izdavači:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Akademska Misao/Academic Mind
Jezik: Srpski – Latinica
Povez: A4 tvrdi
Broj strana: 660
Autori:
Miomir Jović
i saradnici