OSNOVI FIZIČKE ELEKTRONIKE

120.00 kn (~ 15,95 €)

Opis:
Tekst knjige koju ˇcitalac ima pred sobom predstavlja uvod u oblast fizike poluprovodnika i poluprovodniˇckih elektronskih i optoelektronskih naprava,
koje u ovom trenutku ˇcine fundament hardvera savremenih informacionokomunikacionih tehnologija. Praktiˇcno sve visokotehnološke inovacije koje su
danas dostupne ˇcoveˇcanstvu, u svojoj osnovi, u ve´coj ili manjoj meri, sadrže
poluprovodniˇcke komponente o kojima ´ce biti reˇci u knjizi.
Cilj knjige je da upozna ˇcitaoce sa fiziˇckim modelom, a zatim i sa elektriˇcnim i drugim svojstvima poluprovodnika koji proizilaze iz ovog modela. Pored
toga, knjiga ima za cilj da omogu´ci ˇcitaocu da, polaze´ci od modela poluprovodnika, kvalitativno razume naˇcin funkcionisanja postoje´cih poluprovodniˇckih
elektronskih naprava, a zatim i usvoji matematiˇcko-fiziˇcke modele, pomo´cu
kojih je mogu´ce modelovati, analizirati i projektovati same komponente, ali i
odgovaraju´ca elektronska kola, nastala njihovom integracijom. Poslednji, ali verovatno i najvažniji i najdugoroˇcniji cilj knjige je usvajanje principa, paradigmi,
metodologije i alata specifiˇcnih za oblast fiziˇcke elektronike, koji potencijalno
mogu biti implementirani u budu´cim poluprovodniˇckim ili nekim drugim
tehnologijama, koje budu zamenile poluprovodniˇcke

Na zalihi

ID broj: 9828
Barcode 9788674666593
Dimenzije: 17 x 25 cm
Br.str: 246
Uvez: tvrdi
Jezik: srpski-latinica
Autor: Dejan Gvozdić
Godina izdanja: 2017.
Izdavač: Akademska misao

Možda će vam se također svidjeti…