Samokontrola u malom prstu

49.00 kn (~ 6,51 €)

Opis:

Diabetes sve više uzima zalet. Suočavamo se sa epidemijom čije razmere
još uvek ne možemo sagledati. Zato bi trebalo upotrebiti sva znanja i
mogućnosti kako bi se napredovanje ove epidemije zaustavilo ili makar
usporilo. Samokontrola (samopomoć) je osnovna karika u ovome nastojanju. Kod obolelih odlaže pojavu ili usporava progresiju komplikacija, a kod
onih koje nisu oboleli povećava svest o zdravlju i aktivira pažnju na promene stila života, koji za rezultat imaju odlaganje ili čak i sprečavanje pojave
ne samo dijabetesa već i drugih masovnih nezaraznih obolejnja. Samokontrola ne podrazumeva samo radnje koje se tiču samokontrole same bolesti,
već zahteva puno angažovanje svakog pojedinca i njegove okoline i
podstiče ih na zdrave stilove života podižući svest o zdravlju.
U ovoj knjizi obuhvaćene su skoro sve radnje i akcije koje osoba može
sama da učini za svoje zdravlje. Na početku je bilo jedno prosto pitanje s
kojim se susrećemo skoro svakodnevno: Šta ćete uraditi ako vas boli zub?
Uzećete neki lek protiv bolova i otići kod svog zubara. A, šta ćete uradit

SBN: 978-86-7466-404-9
Broj izdanja: 1
Godina izdanja: 2011
Izdavači:
Akademska Misao/Academic Mind
Jezik: Srpski
Povez: B5 broširan
Broj strana: 151
Autori:
Saša Avakumović
Oblasti:
MEDICINA