SRČANE ARITMIJE

240.00 kn (~ 31,92 €)

Opis:

Srčane aritmije su skoro svakodnevno predmet dijagnostike i lečenja
bolesnika koji dolaze na pregled kod kardiologa, interniste pa i lekara
opšte medicine. Pojedini oblici nepravilnog srčanog rada, kao što su
tahikardije i tahiaritmije mogu da budu razlog niza simptoma, pogoršanja
funkcije miokarda, a neke da dovedu i do kardiovaskularnog kolapsa.
Klinički pregled bolesnika i elektrokardiogram su najčešće osnova u dijagnostici i lečenju srčanih aritmija medikamentima, antiaritmicima i/ili
DC šokom. Saznanja dobijena intrakardijalnim elektrofiziološkim ispitivanjima dovela su do, najčešće, potpunog razumevanja poremećenog
srčanog rada, posebno poremećaja u sprovodnom sistemu, paroksizmalnih tahikardija i tahiaritmija. Potom je klinička primena kateter ablacije
omogućila izvanredan, slobodno se može reći revolucionaran napredak u
lečenju srčanih aritmija, posebno paroksizmalnih tahikardija i tahiaritmija. Bez otvaranja grudnog koša danas se mogu kateter ablacijom potpuno ukloniti mnoge supraventrikularne tahikardije i pojedini tipovi
komorskih tahikardija i na taj način omogućiti normalan život značajnom
broju bolesnika. Poznavanje sadašnjih mogućnosti u dijagnostici i lečenju
srčanih oboljenja i srčanih aritmija omogućava lekaru određivanje
odgovarajućih lečenja srčanih aritmija, kao i stalne izazove u unapređenju
njihove prevencije i terapije.

ISBN: 978-86-7466-790-3
Broj izdanja: 3
Godina izdanja: 2019
Izdavači:
Akademska Misao/Academic Mind
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Jezik: Srpski – Latinica
Uvez: B5 tvrdi
Broj strana: 316
Autori:
Miodrag Grujić