STATIKA KONSTRUKCIJA

195.00 kn (~ 25,93 €)

Statika konstrukcija je deo jedne stručno-naučne discipline, koja se u ruskoj literaturi
naziva Mehanika konstrukcija – Строительная механика – a u anglosaksonskoj literaturi
Teorija konstrukcija – Theory of Structures. Kod nas je za ovu disciplinu uobičajen naziv
Teorija konstrukcija iako je naziv Mehanika konstrukcija adekvatniji, jer je reč o stručnonaučnoj disciplini čiji je zadatak analiza napona, deformacija, odnosno stabilnosti konstrukcija na bazi zakona Mehanike krutog i deformabilnog tela. Saglasno ovom zadatku, predmet
Mehanike konstrukcija su oni delovi inženjerskih objekata koji osiguravaju njihovu prostornu stabilnost, delovi koje nazivamo noseće konstrukcije ili kratko nosači. Prema tome,
zadatak Mehanike konstrukcija je analiza napona, deformacija, odnosno stabilnosti nosača
na bazi zakona Mehanike krutog i deformabilnog tela.

Statika konstrukcija je deo jedne stručno-naučne discipline, koja se u ruskoj literaturi
naziva Mehanika konstrukcija – Строительная механика – a u anglosaksonskoj literaturi
Teorija konstrukcija – Theory of Structures. Kod nas je za ovu disciplinu uobičajen naziv
Teorija konstrukcija iako je naziv Mehanika konstrukcija adekvatniji, jer je reč o stručnonaučnoj disciplini čiji je zadatak analiza napona, deformacija, odnosno stabilnosti konstrukcija na bazi zakona Mehanike krutog i

 

ISBN: 978-86-7466-713-2
Broj izdanja: 1
Godina izdanja: 2018
Izdavači:
Akademska Misao/Academic Mind
Jezik: Srpski – Latinica
Povez: B5 tvrdi
Broj strana: 411
Autori:
Milan Đurić
Olga Đurić-Perić
Oblasti:
GRAĐEVINA