Uvod u IoT (Internet of Things)

70.00 kn (~ 9,31 €)

Termin IoT (Internet of Things) je prvi put upotrebljen od strane MIT Auto-ID centra 1999. godine
i tada se odnosio na viziju sveta gde su svi fizički objekti tagovani sa RFID (Radio-Frequency
Identification) transponderom sa globalnom jedinstvenom identifikacijom ID. On se odnosi na
objekte, stvari i njihove virtuelne predstave u strukturi koja je slična Internetu. U poslednje vreme
IoT je postao posebno popularan imajući u vidu niz intersantnih primena: inteligentna proizvodnja,
transport, logistika, briga o zdravlju, telemedicina, ekologija (recimo praćenje koncentracije
gasova), korišćenje prirodnih resursa, očitavanje pametnih električnih merača, pametne energetske
mreže (smart grid), pametne kuće, pametni gradovi. Glavne komponente IoT su detekcija
(osluškivanje) događaja, heterogeni pristup, obrada informacija, primena i servisi, uz sigurnost i
privatnost. Uz njega, a često i češće, spominju se i termini WSN (Wireless Sensor Networks), CPS
(Cyber-Phisycal System) i M2M (Machine-to-Machine).
WSN se sastoji od prostorno raspodeljenih autonomnih senzora koji pokazuju fizičke uslove ili
stanje u okruženju, kao što su temperatura, jačina zvuka, pritisak itd., a koji koopertativno šalju
svoje podatke kroz mrežu ka centralnoj lokaciji. CPS kombinuje i koordinira fizičke i računarske
elemente sistema unapređujući proizvodnju. M2M (MTC (Machine-Type Communications) kod
3GPP) se odnosi na tehnologije koje omogućavaju uređajima da komuniciraju s drugim uređajima
putem bežičnih ili žičnih veza. M2M koristi uređaj (senzor ili merač) da detektuje neki događaj
(temperatura, stanje inventara, itd.) o kojem se podaci prosleđuju kroz mrežu (bežičnu, žičnu ili
hibridnu) aplikaciji (softverski program) koja prevodi detektovani događaj u razumljive korisne
informacije.
Može se reći da je IoT globalna mrežna infrastruktura koja spaja fizičke i virtuelne objekte putem

ISBN: 978-86-7466-670-8
Broj izdanja: 1
Godina izdanja: 2017
Izdavači:
Akademska Misao/Academic Mind
Jezik: Srpski
Povez: B5 broširan
Broj strana: 169
Autori:
Dejan Drajić
Oblasti:
TELEKOMUNIKACIJE